แจ้งเรื่องร้องเรียน

* กรุณากรอกข้อมูลสำคัญให้ครบทุกช่อง
ประเด็นการร้องเรียน
ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
เอกสารแนบ/รูปภาพ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ได้แก่


วางไฟล์ที่นี่ หรือคลิกเพื่ออัปโหลด

ข้อกำหนดของไฟล์แนบ**
1) ไฟล์เอกสาร (word,pdf,excel,image) ขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้สูงสุด 10 MB ต่อไฟล์
2) ไฟล์เอกสาร (vdo,audio) ขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้สูงสุด 60 MB ต่อไฟล์

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อดำเนินการต่อไป